Texty svadobných oznámení Vyberte text na svadobné oznámenie z veľkého množstva vzorov.

Texty na svadobné oznámenia si môžete vytvoriť vlastné, nájsť na internete alebo použiť jeden z našich vzorov.

1.
Vám s radosťou oznamujú,
že prijmú sviatosť manželstva
dňa 15. mája 2011 o 17. hodine
v rím.- kat. kostole sv. Mikuláša
v Prešove.

2.
V najkrajšej chvíli svojho života
oznamujeme všetkým svojim známym,
že 15. mája 2011 o 17. hodine
v rím.- kat. kostole sv. Mikuláša v Prešove.
sa prvýkrát podpíšeme
spoločným menom.

3.
Sme dvaja, čo chcú sa jedným stať,
preto 15. mája 2011 o 17. hodine
chceme svoju lásku bozkom spečatiť
a spoločným menom sa podpísať
v rím.- kat. kostole sv. Mikuláša
v Prešove.

4.
S radosťou Vám oznamujeme,
že dňa 15. mája 2011 o 17. hodine
uzavrieme manželstvo
v rímsko-katolíckom kostole v Prešove.

Vaša prítomnosť nás poteší.

5.
Svojim blízkym a známym
tajomstvo prezradíme,
že stav slobodný
dňa 15. mája 2011 o 17. hodine
v rím.- kat. kostole sv. Mikuláša
v Prešove za manželský vymeníme.

6.
S radosťou oznamujeme,
že našu lásku manželstvom
spečatiť chceme
dňa 15. mája 2011 o 17. hodine
v rím.- kat. kostole sv. Mikuláša
v Prešove

7.
Doteraz sa hovorilo, teraz je to pravda,
že 15. mája 2011 o 17. hodine
v rím.- kat. kostole sv. Mikuláša v Prešove
bude naša svadba.

8.
si dovoľujú oznámiť,
že na spoločnú cestu životom
vykročia 15. mája 2011 o 17. hodine
v rím.- kat. kostole sv. Mikuláša v Prešove.

9.

oznamujú celému svetu
jednu prostú krásnu vetu:
„Budeme sa brať“
15. mája 2011 o 17. hodine
v rím.- kat. kostole sv. Mikuláša v Prešove.

10.
Máme pre Vás prekvapenie,
bude veľká sláva,
Peter sa v máji žení
a Lucia vydáva.
dňa 15. mája 2011 o 17. hodine
v rím.-kat. kostole sv. Mikuláša
v Prešove.

11.
Slobodu sme už vyskúšali,
manželstvo ešte nepoznáme,
manželstvo uzavrieť hodláme.
Dňa 15. mája 2011 o 17. hodine
v rím.-kat. kostole sv. Mikuláša
v Prešove.

12.
Peter a Lucia oznamujú,
že neposlúchli rady starších
a dňa 15. mája 2011 o 17. hodine
v rím.-kat. kostole v Prešove
stratia svoju slobodu a výhody
z nej plynúce.

13.
oznamujú všetkým priateľom a známym,
že dňa 15. mája 2011 o 17. hodine
nám zaznejú svadobné zvony.

14.
… a bude najlepšie,
keď všetkým povieme,
… a čo? no, že sa zoberieme
… a kedy?
dňa 15. mája 2011 o 17. hodine
v rím.- kat. kostole sv. Mikuláša
v Prešove.

15.
Hra s jedným dejstvom
SVADBA

Osoby a obsadenie:
Nevesta: Lucia
Ženích: Peter

Zbor:
Rodina a priatelia

Priemiéra sa koná:
15. mája 2011 o 17. hodine
na Mestskom úrade v Prešove.

Nezmeškajte, repríza nebude!

16.
Slovko áno vyslovíme,
prstienky si vymeníme
a všetko bozkom spečatíme
dňa 15. mája 2011 o 17. hodine
v rím.- kat. kostole v Prešove.

17.
My dvaja vieme, že k sebe patríme,
a preto rodine, priateľom a známym
oznamujeme,
že dňa 15. mája 2011 o 17. hodine
v rím.- kat. kostole v Prešove.
sa zosobášime.

18.
Rozkývaj zvony nad nami,
povedz všetkým, čo nemôžu spať,
že my dvaja Peter a Lucia
sa budeme dňa 15. mája 2011 o 17. hodine
v rím.-kat. kostole v Prešove brať.

19.
Príbuzným a priateľom teraz prezradíme,
že 15. mája 2011 našu lásku spečatíme
o 17. hodine v rím.- kat. kostole
sv. Mikuláša v Prešove.
A keď chcete vidieť naše šťastné tváre,
radi Vás tam všetkých i my uvítame.

20.
Peter a Lucia s láskou oznamujú,
že 15. mája 2011 si vyslúžia sviatosť manželstva
v rímsko-katolíckom kostole sv. Mikuláša
v Prešove o 16. hodine.

21.
oznamujú deň svojej svadby
dňa 15. mája 2011 o 17. hodine
v rím.- kat. kostole v Prešove.
Všetkým, ktorí na nás budú
v tú chvíľu myslieť,
popredu ďakujeme.

22.
oznamujeme Vám,
že sme nepočúvali rady skúsených
a 15. mája 2011 o 17. hodine
vymeníme ružovú slobodu
za zlaté putá manželstva
v rímsko-katolíckom kostole
v Prešove.

23.
Oznamujú Vám, že voľnosť svoju
za manželské puto vymenia
dňa 17. mája 2011 o 17. hodine
v rím.- kat. kostole v Prešove.

24.
Peter a Lucia
oznamujú svoj úmysel
vstúpiť do stavu manželského.
Toto rozhodnutie bude potvrdené
v obradnej sieni na Mestskom úrade
v Prešove
dňa 17. mája 2011 o 17. hodine.

25.
Od 17. 5. 2011 už spolu nechodíme....
... 17. mája 2011 sa totiž berieme
o 17.00 hod. v rím.- kat. kostole
sv. Mikuláša v Prešove.

26.
Spoja svoje životné cesty
v cestu spoločnú
dňa 17. mája 2011 o 17. hodine
v obradnej sieni Mestského úradu
v Prešove.

27.
oznamujeme všetkým svojím priateľom
a známym,
že nám budú znieť svadobné zvony
dňa 17. mája 2011 o 17. hodine
v rím.- kat. kostole sv. Mikuláša
v Prešove.

28.
Sobota 17. mája 2011
je iba všedný deň,
ktorý však splní náš spoločný sen,
o 17. hodine držte chvíľu päste
a prajte nám dvom
aspoň kúsok šťastia,
lebo naše áno zaznie práve
v rím.- kat. kostole
v Prešove.

29.
Spoločnou cestou ísť,
v láske svoj život žiť
splniť si krásny sen
to všetko sa začne v tento deň:
17. mája 2011 o 17. hodine
v rím.- kat. kostole sv. Mikuláša
v Prešove.

30.
oznamujú, že im končí vznešené „Ja“
a začína prosté, ale o to krajšie „My“.
dňa 17. mája 2011 o 17. hodine,
v rím.- kat. kostole
sv. Mikuláša v Prešove.

31.
Chceme všetkým na vedomie dať,
že sa budeme brať.
Dňa 17. mája 2011 o 17. hodine
v rím.-kat. kostole v Prešove.

32.
oznamujú Vám,
že svoju doterajšiu činnosť zlegalizujú
dňa 17. mája 2011 o 17. hodine
v rím.- kat. kostole
sv. Mikuláša v Prešove.

33.
oznamujú,
že spoja svoje životné cesty v cestu jedinú.
dňa 17. mája 2011 o 14. hodine,
na Bojnickom zámku.

34.
Máme sa radi a tak sa berieme.
Dňa 17. mája 2011 o 16. hodine
v rím.-kat. kostole v Prešove.

35.
si dovoľujú oznámiť,
že v rím.- kat. kostole v Prešove
dňa 17. mája 2011 o 14. hodine
bude nášmu rozhodnutiu
uzavrieť manželstvo požehnané.

36.
Lucia a Peter
sa podpíšu spoločným menom
dňa 17. mája 2011 o 16. hodine
v rím.-kat. kostole v Prešove.

37.
V najkrajšej chvíli nášho života
Vám oznamujeme
že dňa 17. mája 2011 o 16. hodine
uzavrieme manželstvo
v rím.-kat. kostole v Prešove.

38.
S radosťou všetkým oznamujeme,
že 17. mája 2011 o 16. hodine,
by sme radi za vašej prítomnosti
vstúpili do stavu manželského
v obradnej sieni Mestského úradu
v Prešove.

39.
Rozhodli sme sa ďalej spoločnou cestou ísť,
manželským sľubom našu lásku spečatiť.
Dňa 17. mája 2011 o 16. hodine
v rímskokatolíckom kostole v Prešove.

40.
Máme sa radi a tak sa berieme.
Dňa 17. mája 2011 o 16. hodine
v rímskokatolíckom kostole
v Prešove.

41.
Manželstvo duší je láska,
práve ona tak čistá a krásna
bude viesť pred oltár naše kroky,
aby nám Boh požehnal na večné veky.
Pred Jeho tvár sa postavíme
a svojim vrúcnym áno potvrdíme
našu lásku dňa 17. mája 2011
o 16.00 hodine
v kostole sv. Mikuláša v Prešove.


Lacné

Cenami sa snažíme vyhovieť každému zákaznikovi. Sú jedny z najnižších na Slovensku. Získate tak to najkvalitnejšie za vaše peniaze. Pozrite si kompletný cenník.

Upraviteľné

Vieme sa s vami dohodnúť na ďalších úpravách. Či už ide o zmenu rozmerov, doplnenie iných produktov k svadobným oznámeniam v rovnakom motíve, alebo o úpravu fotografií pred tlačou. Stačí, že pri objednávaní napíšete do poznámky svoju predstavu.

Rýchle

Snažíme sa v čo najkratšom čase odpovedaď na vaše otázky a evidovať vaše objednávky. Dodávka objednaných produktov je podobne rýchla (do 1-5 dní od odsúhlasenia). Máte otázky ohľadom dopravy? Pozrite si často kladené otázky.

Nájdete nás na